Jesteś tutaj: Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie doradztwa metodycznego.  Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM to temat skupiający od 3 lat doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów PODNiDM w Pabianicach. Celem jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego i doradztwa przywarsztatowego nauczycieli i dyrektorów w Powiecie Pabianickim.

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Dyrektorów – realizowana była pod hasłem: ”Rozwój i samoświadomość dyrektora drogą do przywództwa edukacyjnego”; uczestniczyło w niej 8 osób; odbyło się 5 spotkań stacjonarnych, poświęconych tematyce koncepcji pracy szkoły oraz budowaniu świadomości przywództwa edukacyjnego, a zwłaszcza – dobrej komunikacji, jako kluczu do efektywnego przywództwa,  na łączną ilość godzin – 20.
Koordynatorzy Sieci: J. Wysocka i J. Malinowska

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2015/2016

SIECI współpracy i samokształcenia

1. Doradców metodycznych
skupia konsultantów, doradców metodycznych i specjalistów pracujących w PODNiDM
w Pabianicach, a głównym celem jej funkcjonowania jest doskonalenie warsztatu pracy w oparciu
wzajemną wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy, umiejętności niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli konsultantów i doradców w sieci doradców w sieci w bieżącym roku szkolnym poświęcone było między innymi doskonaleniu umiejętności coachingowych i trenerskich, podniesieniu wiedzy o akredytacji placówki doskonalenia oraz ochronie praw autorskich;

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2014/2015

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

1. Szef – sieć ta skupiała 20 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego. Obszar wspierany to poza pedagogiczne obowiązki dyrektora. Odbyło się 5 spotkań, w tym- 3 spotkania eksperckie, które dotyczyły organizacji pracy w szkole, spraw kadrowych, zarządzania nieruchomością oraz kreowania wizerunku placówki
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Anna Kijo)

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2013/2014

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA
1. Dyrektorów
w której współpraca oscylowała wokół tematu: „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”; w pracach sieci uczestniczyło 20 dyrektorów i wicedyrektorów; odbyło się 5 spotkań, za każdym razem w innej placówce oświatowej na teranie Pabianic,

Czytaj dalej…

SIEĆ GEOPODRÓŻNIKÓW

Ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie
w SIECI GEOPODRÓŻNIKÓW odbyło się w PODNiDM
w Pabianicach w dniu 14.04.2015r., o godzinie 15.30.

Czytaj dalej…