Jesteś tutaj: strona główna  »  Wydarzenia

Wydarzenia

22.02.2018 12:00

Kurs – 87, 2 część, konferencja 105

87 –Rozwiązywanie problemów w szkole z wykorzystaniem technik mediacyjnych, kurs doskonalący, część  2, godz. 15:30, PODNiDM

Prowadzi: Anna Gmurowska

Cele:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w szkole
  z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

Treści:

 • Podstawy prawne określające podejmowanie działań i technik mediacyjnych
  w rozwiązywaniu problemów w szkole. Stosowanie technik mediacyjnych w szkole
  w wymogi nowej podstawy programowej.
 • Źródła konfliktów i powstawania sytuacji problemowych. Diagnoza konfliktu. Sytuacje kryzysowe, osoba w kryzysie i cechy negocjacji kryzysowych. Przełamywanie oporu. Zarządzanie emocjami.
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. Osobowości i etyka mediatora.
 • Organizowanie warsztatu pracy. Algorytm etapów mediacji.
 • Narzędzia pracy mediatora i techniki prowadzenia mediacji.

(więcej…)

23.02.2018 08:00

Lekcja otwarta, kurs – 114

„Do szczęścia trzeba niewiele…” Nasze rozważania zainspirowane baśnią Kopciuszek, lekcja otwarta, SP Nr 1 w Pabianicach, godz. 11:40

Prowadzi: Beata Jędrzejczyk

(więcej…)

26.02.2018 15:30

Sieć współpracy, kurs – 126, warsztat 119

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie doradztwa metodycznego.

Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM – kontynuacja. PODNiDM Pabianice,  godz. 13.00

Prowadzą: Małgorzata Biegajło, Zofia Szmidt

Cel:

 • Wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela – doradcy metodycznego, konsultanta i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych .Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. PODNiDM Pabianice, godz. 16.00.

Prowadzą: Marzena Litman, Beata Jędrzejczyk, Artur Śniegucki

 Cel:

 • Wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

(więcej…)

27.02.2018 16:00

Kurs – 98 cz.1, 127 cz.1

98 –Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole. 12 h kurs doskonalący, część 1, godz.16:00, PODNiDM

Prowadzi: Bożena Bulzacka

Cel:

 • Poznanie uwarunkowań funkcjonowania dzieci (uczniów) z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie.

Treści:

 • Niepełnosprawność intelektualna – wprowadzenie do tematu.
 • Modyfikacja zachowań.
 • Dokumentacja i jej wartość praktyczna w pracy z dzieckiem-uczniem.
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej. Metody pracy

(więcej…)

28.02.2018 11:50

Lekcja otwarta, warsztat-17, 116, kursy -69,70

Usprawnienie percepcji słuchowej w oparciu o zabawy dźwiękowe, lekcja otwarta, ZSS Nr 5 w Pabianicach, godz. 11:40.

Prowadzące: Bożena Bulzacka, Katarzyna Chmurska (więcej…)

28.02.2018 17:00

Warsztat- 17

17 –Jak cię słyszą, tak cię piszą – rola głosu w komunikacji interpersonalnej, 2h warsztat metodyczny,  PODNiDM Pabianice, godz. 17.00

Prowadzi: Magdalena Hudzieczek – Cieślar

Cele:

 • Uzasadnienie wpływu prawidłowej emisji głosu i bogatej w elementy ekspresji mowy na wizerunek człowieka.