Jesteś tutaj: strona główna  »  Zgłoszenia online

Zgłoszenia online


TAKNIE
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, w tym publikowanie go na stronie internetowej ośrodka, w gablotach i mediach społecznościowych w związku z promocją ośrodka.

TAKNIE
Wyrażam również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach