Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Szkolenia dotyczące opracowywania programu wychowawcz ...

Szkolenia dotyczące opracowywania programu wychowawczo – profilaktycznego

W związku ze zmianą w przepisach prawa oświatowego (art. 26, 84 ust. 1-3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe) wszystkie szkoły zostały zobowiązane do 30 września br. do uchwalenia w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczo – profilaktycznego, który powinien być przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.

W związku z powyższym Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach organizuje dwa szkolenia dotyczące opracowywania programu wychowawczo – profilaktycznego:

  • dla dyrektorów w dniu 06.06.2017r. godz. 11.00
  • dla pedagogów i wychowawców w dniu 21.06.2017r. godz. 11.00.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania programu wychowawczo – profilaktycznego

Główne treści:

  • Przepisy prawa oświatowego określające proces wychowawczo –profilaktyczny
  • Etapy budowania programu wychowawczo -profilaktycznego zgodnego z nowymi przepisami prawa oświatowego
  • Metody i techniki diagnozy potrzeb i problemów środowiska szkolnego
  • Ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego i jego modyfikacja

Czas trwania 4 godziny dydaktyczne.

Prowadzący Małgorzata Biegajło.

Szkolenia odbędą się w PODNiDM w Pabianicach, ul. Kazimierza 8, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 01.06.2017r.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach