Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przygot ...

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego

Temat: Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego

Prowadzący: Teresa Janicka-Panek

Forma: Seminarium on-line

Adresat: Zainteresowani nauczyciele mianowani

Nr formy: 165

Termin:  od 07.05.2020, godz. 10.00 do 13.05.2020, godz. 20.00

Miejsce: Platforma Moodle PODNiDM w Pabianicach

Ilość godzin: 5

Treści:

  • Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym; rozporządzenie MEN dot. awansu zawodowego (wraz ze zmianami) – wymagania nauczyciela na poszczególne stopnie awansu
  • Sposoby dokumentowania realizacji zadań
  • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego; konstruowanie opisów i analiz, przykłady
  • Opis i analiza przypadku (studium przypadku)
  • Prezentacje efektów pracy indywidualnej i grupowej; przykłady dobrych praktyk; Konsultacje indywidualne

Opis:

  1. Po przesłaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma link do zalogowania się na platformie Moodle PODNiDM w Pabianicach
  2. Praca z tekstem (np. fragmenty rozporządzeń w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, prezentacje multimedialne, przykłady druków i opisów, literatura, plan studium przypadku i inne)
  3. Forum dyskusyjne

 

Zgłoszenia prosimy składać do 6.05.2020r. za pomocą formularza online, mailowo na adres podn@podn-pabianice.pl bądź telefonicznie pod numerem (42)-215-42-42.

Serdecznie zapraszamy!

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach