Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Inspiracje na lekcje wychowawcze w nauczaniu zdalnym

Inspiracje na lekcje wychowawcze w nauczaniu zdalnym

Temat: Inspiracje na lekcje wychowawcze w nauczaniu zdalnym

Prowadzący: Joanna Streit-Wlaźlak

Forma: Seminarium on-line w ramach realizacji programu „Wychowawca na 6”

Adresat: Wychowawcy oraz nauczyciele, którzy pragną doskonalić swój warsztat pracy wychowawczej

Nr formy: 184

Termin: 21.05.2020, godz. 15.30

Miejsce: Skype oraz e-mail

Ilość godzin: 3

Treści:

  • Zapoznanie uczestników ze sposobami na ciekawą lekcję wychowawczą online aktywizującą uczniów – prezentacja multimedialna. Omówienie przykładów scenariuszy lekcji wychowawczych online, rozwijających kreatywność, współpracę w zespole i kompetencje społeczne ucznia.
  • Wymiana dobrych praktyk  w postaci  inspirujących  pomysłów  własnych  uczestników wykorzystywanych  przez  nich w pracy zdalnej z uczniem na godzinach wychowawczych – praca własna.

Opis:

  1. Spotkanie online odbędzie się za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype

bez obowiązku posiadania konta w komunikatorze

  1. Praca własna uczestnika – możliwość opracowania własnego scenariusza lekcji języka niemieckiego rozwijającego kreatywność oraz współpracę w zespole w pracy zdalnej z uczniem.
  2. Konsultacja mailowa z nauczycielem konsultantem w kwestii opracowanego scenariusza lekcji.
  3. Wymiana dobrych praktyk – udostępnienie i publikacja najciekawszych scenariuszy opracowanych przez uczestników szkolenia w biuletynie metodycznym PODNiDM
    w Pabianicach

 

Zgłoszenia prosimy składać do 20.05.2020r. za pomocą formularza online, mailowo na adres podn@podn-pabianice.pl bądź telefonicznie pod numerem (42)-215-42-42.

Serdecznie zapraszamy!

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach