Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   POMOC W ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI

POMOC W ORGANIZACJI PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI

Szanowni Państwo nauczyciele,

w związku z koniecznością organizacji zdalnego nauczania, chętnie udzielę Państwu wszelkiej pomocy i wsparcia w organizacji własnego warsztatu pracy, który pozwoli efektywnie realizować nauczanie na odległość.

Wspólne konsultacje, rozpocznijmy od nawiązania ze mną kontaktu mailowego zkaniewski@podn-pabianice.pl.
Dalsza nasza współpraca może przybrać różne formy,  mogę elastycznie dopasować sposób i czas dalszych kontaktów uwzględniając Państwa potrzeby i preferencje.

Moim celem będzie indywidualne dopasowanie do  każdego z Państwa właściwej formy komunikowania się z uczniami. Jest kilka rozwiązań możliwych do zastosowania. Nie chciałbym narzucać żadnego z nich, to wszystko zależy od Państwa preferencji.

Zaproszenie do konsultacji kieruję w pierwszej kolejności do nauczycieli, którzy dotychczas mieli niewielki kontakt z szeroko pojętą technologią informacyjną.

Oczekuję na kontakt z Państwa strony.

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Kaniewski

Doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach