Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodo ...

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19                    do 10 kwietnia 2020 r.

Powiatowy  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach kontynuuje zawieszenie działalności szkoleniowej i odwołuje wszystkie zaplanowane na ten czas formy doskonalenia

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach