Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium p ...

Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli na seminarium „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego”, które odbędzie się 22.11.2019r. o godz. 10.00 w PODNiDM w Pabianicach. Seminarium prowadzone będzie przez mec. Juliana Smorąga.

Cele:
– Szczegółowe omówienie dokumentów wewnątrzszkolnych, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych
– Zapoznanie uczestników kursu z zasadami techniki prawodawczej

Treści:
– Omówienie metodyki przygotowywania i redagowania aktów prawa wewnątrzszkolnego
– Wskazanie podstaw prawnych tworzenia dokumentów wewnątrzszkolnych.
– Przedstawienie technik tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wewnętrznych placówek oświatowych i uchwał rad pedagogicznych.
– Przedstawienie przykładowych aktów prawa wewnątrzszkolnego

Prosimy o przesyłanie wypełnionych kart zgłoszeń, fax 42 215 04 31, online lub na adres e-mail: podn@podn-pabianice.pl do dnia 20 listopada 2019 roku

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach