Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Decyzje administracyjne i kierownicze w szkole i ich p ...

Decyzje administracyjne i kierownicze w szkole i ich podstawy prawne

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli na seminarium „Decyzje administracyjne i kierownicze w szkole i ich podstawa prawna”, które odbędzie się 15.11.2019r. o godz. 10.00 w PODNiDM w Pabianicach. Seminarium prowadzone będzie przez mec. Juliana Smorąga.

Cele:

  • Szczegółowe omówienie decyzji kierowniczych i administracyjnych wydawanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli
  • Przedstawienie technik tworzenia decyzji administracyjnych

Treści:

  • Omówienie przepisów postępowania administracyjnego na tle i praktycznego zastosowania
  • Wskazanie wymogów formalnych decyzji administracyjnych i ich elementów koniecznych
  • Omówienie wad decyzji administracyjnych
  • Przedstawienie przykładowych decyzji kierowniczych wraz ze wskazaniem ich podstawy prawnej

Prosimy o przesyłanie wypełnionych kart zgłoszeń, fax 42 215 04 31, online lub na adres e-mail: podn@podn-pabianice.pl do dnia 13 listopada 2019 roku

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach