Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ...

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze stażem pracy od 0 do 4 lat

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie w ramach sieci „Akademia młodego nauczyciela”, które odbędzie się 19.11.2019r. o godz. 15.30 w PODNiDM w Pabianicach. Głównym celem sieci jest wspieranie młodych nauczycieli w rozwoju zawodowym i budowaniu warsztatu pracy.

Planowane tematy spotkań:

  • Etapy skutecznego planowania pracy dydaktycznej oraz przegląd metod stosowanych w edukacji jako klucz do różnorodnych i atrakcyjnych zajęć
  • Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce?
  • Umiejętności interpersonalne nauczyciela
  • Współpraca z rodzicami
  • Profilaktyka agresji i przemocy w przedszkolu i szkole
  • Budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach