Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   IV FORUM LIDERÓW EDUKACJI POWIATU PABIANICKIEGO

IV FORUM LIDERÓW EDUKACJI POWIATU PABIANICKIEGO

IV Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego „Szkoła XXI wieku – jak uczyć żeby nauczyć?” zorganizowane przez PODNiDM w Pabianicach odbyło się w dniu 9.10.2019r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.

Patronat nad Forum objęli Starosta Pabianicki Krzysztof Habura i Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
Współorganizatorami byli Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach i Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

 

Konferencję otworzyła Gabriela Wenne-Błażyńska Wicestarosta Pabianicki oraz dr Wojciech Welskop Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Pierwszym prelegentem była p. Ewa Morzyszek-Banaszczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 137 im. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi, będąca propagatorką Planu Daltońskiego i koncepcji pedagogicznej C. Freineta oraz Praw Dziecka i ruchu Budzących Się Szkół. Jest ona także specjalistą w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji w zakresie nauczania przyrody, terapii pedagogicznej oraz trenerem, edukatorem, coachem, tutorem i ekspertem awansu zawodowego nauczycieli. Podczas Forum wygłosiła wykład pt. „Plan Daltoński i koncepcja Celestyna Freineta w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Edukacja dla przyszłości”. Dr Marzena Żylińska, która prelegenta drugiej części Forum wygłosiła wykład pt. „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Jest zwolenniczką metodyki i neurodydaktyki, propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. W licznych publikacjach i na seminariach promuje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Współorganizowała również europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”, a także jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek „Między podręcznikiem a internetem”, „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Głównym celem tegorocznego Forum było pobudzenie nauczycieli i dyrektorów szkół do refleksji na temat metod nauczania stosowanych na lekcjach.

W ramach forum odbyły się także dwa warsztaty metodyczne pt. „Strategie uczenia się. W poszukiwaniu alternatywy dla metod podawczych” prowadzone przez dr Marzenę Żylińską oraz mgr Olę Żylińską, podczas których uczestnicy poznali nowe metody i techniki pracy, jak np.: metoda Cornella, metoda tworzenia pytań do tekstu, codziennik, lapbooki będące alternatywą do stosowanych powszechnie metod podawczych i pamięciowych. W Forum czestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych z terenu  powiatu pabianickiego, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, oraz szerokie grono osób, które na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wśród przybyłych gości byli między innymi: Gabriela Wenne-Błażyńska Wicestarosta Pabianicki oraz dr Wojciech Welskop Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, prof. Marian Lelonek Członek Rady Programowej PODNiDM, Henryk Gajda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego, Andrzej Bartłomiejczyk Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pabianicach, Wacława Czyżewska Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Międzygminny w Pabianicach, Ewa Lewandowska Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania oraz Ewelina Bursztynowicz Pełnomocnik ds. studiów podyplomowych WSBiNoZ w Łodzi.

 

Relacja z Forum zrealizowana przez telewizję Pro-MOK:

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach