Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Szkolenie wyjazdowe do Gdańska

Szkolenie wyjazdowe do Gdańska

W dniach 25-27.09.2019 r odbyło się szkolenie wyjazdowe do Gdańska, w którym wzięło udział 38 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych w powiecie pabianickim. Tematem szkolenia zorganizowanego przez PODNiDM w Pabianicach we współpracy z PTTK Oddział w Pabianicach była ,,Rola dyrektora w wychowaniu do wartości i kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia”.

W celu wymiany doświadczeń na temat roli dyrektora w kształtowaniu postaw patriotycznych, wychowaniu do wartości młodego pokolenia oraz zatrzymania mowy nienawiści we współczesnej szkole i mediach społecznościowych uczestnicy odwiedzili Muzeum Historii II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. W programie szkolenia zawarte było również poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Trójmiasta.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach