Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej

Uczeń zdolny w edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, szczególnie pracujących z uczniami klas trzecich na warsztat metodyczny „Jak skutecznie wspierać ucznia zdolnego w rozwoju?”, który odbędzie się 4 kwietnia 2019r. o godz. 15.00 w PODNiDM w Pabianicach.

Zakres tematyczny obejmuje:

  • Ciekawe metody, formy i zasady pracy z uczniem zdolnym.
  • Propozycje zadań, które wyzwolą w uczniu inwencję i kreatywność, sprzyjają rozwojowi jego zdolności i motywują do udziału w XI Powiatowym Konkursie „Mały Omnibus”, który odbędzie się 16 maja 2019r.
    Nauczyciele proszeni są o przyniesienie i zgromadzenie różnorodnych, ciekawych zadań dla uczniów klas trzecich z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej w celu stworzenia propozycji do karty konkursowej.

Zgłoszenia należy wypełnić i wysłać na adres: PODNiDM w Pabianicach, fax 042 2150431, e-mail:podn@podn-pabianice.pl

Warsztaty przeprowadzi Pani Aldona Biegańska doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach