Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Zmiany terminów szkoleń

Zmiany terminów szkoleń

Uprzejmie informujemy o zmianach w ofercie edukacyjnej w miesiącu marcu:
1. Forma nr 57 „Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych” przełożona z dnia 11.03.2019r. na dzień 15.04.2019r. godz. 15.00
2. Forma 119 „Warsztat diagnostyczny w kształtowaniu ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego uczniów” z dnia 18.03.2019r. przełożona na dzień 25.03.2019r. godz. 16.00


3. Forma 162 „Stres i wypalenie zawodowe” z dnia 11.03.2019r., termin zostanie wkrótce podany
4. Forma 106 „Jak budować zespół klasowy – wychowanie do wartości, współdziałania w grupie” z dnia 13.03.2019r. przełożona na dzień 28.03.2019r. godz. 17.00
5. Forma 171 „Adaptujemy zadania z podręczników-czyli jak otworzyć zadania zamknięte, by dobrze przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego” z dnia 14.03.2019r. przełożona na dzień 25.03.2019r. godz. 16.30
6. Forma 80 „Piosenka oraz wiersz w języku angielskim – gramatycznie i nowocześnie w klasie V i VII z dnia 15.03.2019r., termin zostanie wkrótce podany
7. Forma 18 „Zielona szkoła – zajęcia terenowe dla najmłodszych uczniów SP” z dnia 19.03.2019r., termin zostanie wkrótce podany
8. Forma 97 „Rodzice partnerami szkoły” z dnia 18.03.2019r., przełożona na maj br.
9. Forma 7 „Profilaktyka wad postawy ciała w szkole podstawowej” z dnia 18.03.2019r., termin zostanie wkrótce podany
10. Forma 55 „Rozwiązywanie zadań matematycznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel” odwołana
11. Forma 143 „Kreatywne metody rozwiązywania problemów” przełożona z dnia 20.03.2019r. na dzień 12.04.2019r.
12. Forma 37 „Akademia historii najnowszej – upadek bloku wschodniego i rozpad ZSRR” z dnia 25.03.2019r. termin zostanie wkrótce podany.
13. Forma 166 „Praca z uczniem zdolnym z uczniem z trudnościami w uczeniu się” z dnia 25.03.2019r. termin zostanie wkrótce podany.

 

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach