Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Projekt XD

Projekt XD

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach jest partnerem w projekcje XD grupy Wolontarystycznej „ Agrafka”. Uczestnicy projektu mogą m.in. znaleźć odpowiedź  na pytania:

➡ Czy wiesz, że jeśli widzisz przemoc i nie reagujesz, jesteś za to prawnie współodpowiedzialny?

➡ Czy wiesz, że Twoja obojętność jest przyzwoleniem i może wzmocnić sprawcę przemocy?

➡ Czy wiesz, że małym gestem wsparcia możesz  dać komuś siłę i stać się dla kogoś bohaterem?

Czy Reagujesz⁉  Jak reagujesz⁉

W ramach projektu 44 Followersów ze szkół podstawowych będzie uczestniczyć w 4 warsztatach, aby nauczyć się jak reagować na agresję i przemoc rówieśniczą. Będą zrealizowane dwa konkursy, przemarsz, spot społeczny, wielka bitwa na poduszki i gala wolontariatu.

Projekt ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na krzywdę ludzką, a tym samym zmniejszenie zachowań agresywnych. Wszystkie zaplanowane spotkania projektowe mają za zadanie wzmocnić świadków sytuacji przemocowych, aby Ci swoją postawą zarażali następnych.
W celu wsparcia wychowawców i nauczycieli w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz profilaktycznych w szkole PODNiDM w Pabianicach przygotował również Program ABC… Dobrego Wychowawcy. Uczestnictwo w Programie daje możliwość nabycia kluczowych kompetencji wychowawczych, takich jak: doskonalenie konstruktywnej komunikacji, diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia, wprowadzanie w świat wartości oraz budowanie autorytetu wychowawcy.  Udział w 4 szkoleniach gwarantuje zdobycie Certyfikatu Dobrego Wychowawcy.
Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo w naszej Ofercie Edukacyjnej.

Połączmy siły! Nie bójmy się reagować!

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach