Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Szkolenie wyjazdowe – Wrocław

Szkolenie wyjazdowe – Wrocław

W dniach 4-6 października br grupa 30 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych  w powiecie pabianickim wzięła udział w szkoleniu wyjazdowym do Wrocławia „Kompetentny dyrektor liderem rozwoju szkoły”, zorganizowanym przez PODNiDM w Pabianicach we współpracy z PTTK Oddział w Pabianicach.

Celem szkolenia był rozwój kompetencji komunikacyjnych i zarządczych dyrektora, wymiana doświadczeń i zintegrowanie kadry zarządzającej oświatą w powiecie pabianickim oraz poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych i możliwości edukacyjnych Wrocławia.  Szkolenie poprowadzili: dyrektor ośrodka pani Małgorzata Biegajło oraz z ramienia PTTK –  doświadczony przewodnik pan Zygmunt Szmidt.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach