Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Seminarium wyjazdowe

Seminarium wyjazdowe

W dniach 16-18.05.2018r. odbyło się seminarium wyjazdowe dla kadry kierowniczej szkół i placówek powiatu pabianickiego pt. „Rola dyrektora we wzmacnianiu wychowawczej roli szkoły poprzez wprowadzanie edukacji globalnej, organizację wycieczek i wymianę międzynarodową młodzieży” zorganizowane przez PTTK oddział w Pabianicach we współpracy z PODNiDM w Pabianicach, w którym wzięło udział 40 dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele z trzech JST.

Celem szkolenia było:
– wzmacniania realizacji priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018
– promowania idei Edukacji Globalnej i różnorodnych sposobów realizacji w szkole/przedszkolu
– pogłębiania współpracy i wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i placówek oświatowych różnego typu, wszystkich poziomów edukacyjnych

Szkolenie obejmowała następujące moduły:

  • Istota i treści Edukacji Globalnej w szkole.
  • Przykłady dobrych praktyk w realizacji treści EG w szkole/przedszkolu
  • Rozmawiamy o tolerancji w stosunku do uchodźców na przykładzie Niemiec czyli lokalnie i globalnie o migracjach
  • Zasady organizacji szkolnej wycieczki zagranicznej oraz niezbędna dokumentacji, bezpieczeństwo uczniów, odpowiedzialność dyrektora i nau8czyciela
  • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły poprzez zagraniczne wycieczki szkolne i organizację międzynarodowej wymiany młodzieży
  • Realizacja programu krajoznawczego – czyli poznanie unikalnych obiektów przyrodniczych i kulturowych, chronionych w Parku Narodowym Ujścia Warty i na obszarze Łagowskiego Parku Krajobrazowego oraz Rezerwatu Słońsk; Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, Świebodzina, pamiątek historii Niemiec  w Berlinie

Ośrodkiem konferencyjnym był Hotel Witnica w Witnicy koło Gorzowa Wielkopolskiego. Seminarium z ramienia PODNiDM prowadziły Małgorzata Biegajło i Zofia Szmidt, a za realizację programu krajoznawczego odpowiadał pan Zygmunt Szmidt, znakomity przewodnik PTTK Pabianice.

 

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach