Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i mło ...

Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie?

III Forum Liderów Edukacji Powiatu Pabianickiego „Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” zorganizowane przez PODNiDM w Pabianicach oraz Komendę Powiatową Policji w Pabianicach odbyło się w dniu 19.04.2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.

Patronat nad Forum objęli Starosta Pabianicki Krzysztof Habura i Prezydent Miasta Pabianic Grzegorz Mackiewicz.

Konferencję otworzyła etiuda teatralna „(Nie) Bezpieczny Internet”  w wykonaniu teatru „Siła twórczości”  działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.

Głównym prelegentem był prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od wielu lat zajmujący się pracami badawczymi związanymi z zagadnieniami między innymi agresji elektronicznej, cyberprzemocy wśród młodzieży. Jest autorem pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży”. Podczas Forum wygłosił wykład pt. „Co musimy wiedzieć, żeby skutecznie prowadzić działania profilaktyczne wobec agresji elektronicznej i cyberprzemocy”.

Mł. asp. Aleksandra Białkowska z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, profilaktyk społeczny oraz st. insp. Paweł Zysk ze Straży Miejskiej w Pabianicach przedstawili procedury reagowania wobec zjawiska cyberprzemocy. Podkreślali, że niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek procedura interwencyjna powinna obejmować udzielenie wsparcia ofierze przemocy, zabezpieczenie dowodów i ustalenia okoliczności zdarzenia, wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy przemocy oraz pracę nad zmianą postawy ucznia. Każdy uczestnik konferencji otrzymał opracowaną procedurę reagowania wobec zjawisk cyberprzemocy.

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus podsumowując konferencję zaprosił wszystkich do współpracy i zgłaszanie wszelkiego typu problemów celem wspólnego ich rozwiązania. Podkreślił, że Zespół ds. Nieletnich i Patologii pabianickiej komendy oraz terenowi dzielnicowi są i pozostaną partnerami szkół w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Jednym z celów tegorocznego Forum było wzmocnienie realizacji jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy szkół oraz placówek oświatowych z terenu  powiatu pabianickiego, policjanci, pabianiccy strażnicy miejscy przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, bibliotek, ośrodków doskonalenia nauczycieli, szerokie grono osób, które na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą  oraz przedstawiciele wielu instytucji podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom i ich nowym obliczom.  Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Florian Wlaźlak Przewodniczący Rady Powiatu,  Krzysztof Habura Starosta Pabianicki, Andrzej Żeligowski Przewodniczący Rady Miejskiej, Grzegorz Mackiewicz Prezydent Miasta Pabianic, Paweł Rózga Sekretarz Miasta Pabianic, Elżbieta Pajewska Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, Gabriela Wenne- Błażyńska Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego, Liliana Forysiak Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, Waldemar Boryń Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sporty, Tomasz Makrocki Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach.

Współorganizatorami Forum byli Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Miejski Ośrodek Kultury w Pabianicach, Straż Miejska w Pabianicach, natomiast Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – filia w Pabianicach przygotowała ciekawą wystawę fachowej literatury w temacie konferencji.

W ramach Forum pan Profesor Jacek Pyżalski poprowadził również warsztat metodyczny „Jak sensownie prowadzić edukację medialną?” dla nauczycieli uczących w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej.

Informację o Forum znajdują się również na stronach internetowych:
Starostwa Powiatowego w Pabianicach_zobacz

Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach_zobacz

Straży Miejskiej w Pabianicach_zobacz

Nowego Życia Pabianic_zobacz

Zapraszamy do obejrzenia wykładów z Forum oraz fotogalerii:

Część I wykładu prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego „Co musimy wiedzieć, żeby skutecznie prowadzić działania profilaktyczne wobec agresji elektronicznej i cyberprzemocy?”   

Część II wykładu prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego „Co musimy wiedzieć, żeby skutecznie prowadzić działania profilaktyczne wobec agresji elektronicznej i cyberprzemocy?”   

„Szkolny system reagowania na cyberprzemoc” mł. asp. Aleksandra Białkowska – Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, st. insp. Paweł Zysk – Straż Miejska w Pabianicach

 „(Nie) Bezpieczny Internet”etiuda teatralna w wykonaniu teatru „Siła twórczości” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach

 

 

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach