Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Seminarium wyjazdowe 16 – 18 maja 2018r.

Seminarium wyjazdowe 16 – 18 maja 2018r.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w seminarium wyjazdowym dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych powiatu pabianickiego organizowanym w dniach 16 – 18 maja 2018r. przez Oddział PTTK w Pabianicach we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Seminarium poświęcone będzie tematyce „Rola dyrektora we wzmacnianiu wychowawczej roli szkoły poprzez wprowadzanie Edukacji Globalnej, organizację wycieczek i wymianę międzynarodową młodzieży szkolnej”, która pozwoli na wzmocnienie priorytetów MEN w roku szkolnym 2017/2018, takich jak:

 1. wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 2. podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej,
 3. wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

W trakcie szkolenia planujemy realizację następujących zagadnień:

 • istota i treści Edukacji Globalnej w szkole,
 • przykłady dobrych praktyk w realizacji treści Edukacji Globalnej w szkole lub w przedszkolu,
 • realizacja treści Edukacji Globalnej i wzmacnianie wychowawczej roli szkoły poprzez organizację zagranicznych wycieczek szkolnych i wymiany międzynarodowej,
 • zasady organizacji szkolnej wycieczki zagranicznej oraz niezbędna dokumentacja, bezpieczeństwo uczniów, odpowiedzialność dyrektora i nauczyciela,
 • jak zorganizować wymianę międzynarodową w kontekście odpowiedzialności nauczycieli
  za bezpieczeństwo uczniów i realizacji treści Edukacji Globalnej – przykłady dobrych praktyk,
 • rozmawiamy o tolerancji w stosunku do uchodźców na przykładzie Niemiec, czyli lokalnie
  i globalnie o migracjach,
 • myślę globalnie – działam lokalnie: poznanie unikatowych obiektów przyrodniczych
  i kulturowych, chronionych w Parku Narodowym Ujścia Warty i na obszarze Łagowskiego Parku Krajobrazowego,
 • realizacja programu krajoznawczego poprzez zajęcia terenowe – poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych woj. lubuskiego: Park Narodowy „Ujście Warty”, Łagowskiego Parku Krajobrazowego, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz pamiątek historycznych Berlina.

Celem seminarium będzie nie tylko realizacja programu szkoleniowego, ale także pogłębienie współpracy i wymiany doświadczeń dyrektorów placówek oświatowych różnych typów i etapów edukacyjnych.

Informujemy, że ta forma doskonalenia zrealizowana będzie w oparciu o bazę noclegowo- konferencyjną hotelu Witnica w Witnicy koło Kostrzynia n/Odrą, w pobliżu granicy Polski z Niemcami. W roli szkoleniowców wystąpią pracownicy PODNiDM w Pabianicach.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie do PODNiDM w Pabianicach lub przesłanie fax 42 215 04 31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia Karta_zgłoszenia_pobierz do dnia 15.03.2018r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt szkolenia wynosi 620 zł i tę kwotę należy wpłacić do dnia 20.03.2018r. na konto O/PTTK Pabianice 33 8788 0009 0014 8731 2006 0004

Ponadto przewidujemy od każdego uczestnika wpłatę gotówki w wysokości 60zł + 10 euro na dodatkowe atrakcje programowe.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach