Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Awans zawodowy- 16 h kurs doskonalący

Awans zawodowy- 16 h kurs doskonalący

Zapraszamy  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu pabianickiego i ubiegających się o awans zawodowy,  na 16 h kurs doskonalący: od stażysty do dyplomowanego – czyli awans zawodowy nauczycieli.

27.02.2018 I moduł wspólny dla wszystkich nauczycieli 16:00-19:00

06.03.2018 stażyści, godz 15:00-18:00

13.03.2018 kontraktowi, godz 15:00-18:00

15.03.2018 mianowani, godz 15:00-18:00

19 i 20  marca 2018  zapraszamy na indywidualne konsultacje, , PODNiDM.

Prowadzą: Zofia Szmidt, Dorota Kraska

Cele:

  • Poznanie przepisów prawa oświatowego przydatnych przy ubieganiu się o awans zawodowy.
  • Przygotowanie dokumentacji prezentującej dorobek zawodowy nauczyciela.
  • Przygotowanie się do egzaminu bądź rozmowy kwalifikacyjnej.

Treści:

  • Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym.
  • Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela mianowanego(ubiegającego się o stopień dyplomowanego).
  • Prezentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego (ubiegającego się o awans na   mianowanego).
  • Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela stażysty.
  • Konsultacje indywidualne z własną dokumentacją.

Warunkiem udziału w szkoleniu oraz otrzymania zaświadczenia o ukończonej formie doskonalenia jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia (zakładka zgłoszenia on-line na stronie głównej PODNiDM lub mejlem albo faksem po pobraniu poniższych druków).

DRUKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie na warsztaty konferencje seminaria

Zgłoszenie na kurs doskonalący

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach