Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Kierownik wycieczki szkolnej – kurs doskonaląc ...

Kierownik wycieczki szkolnej – kurs doskonalący

Zapraszamy  nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu pabianickiego,  na 10h kurs doskonalący: Kierownik wycieczki szkolnej  – szkolenie z wykorzystaniem platformy e-learningowej PODNiDM, 26 lutego 2018 – cześć 1,  01 marca 2018 – część 2, godz. 15.30, PODNiDM.

Prowadzi Zofia Szmidt

Cel:

  • Rola krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół i placówek.
  • Odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli.
  • Organizacja wycieczki szkolnej.

Treści:

  • Bezpieczeństwo i higiena w turystyce.
  • Zasady organizacji wycieczek szkolnych.
  • Organizacja wycieczki szkolnej w praktyce (egzamin praktyczny).
  • Praca na platformie e-learningowej.

Warunkiem udziału w szkoleniu oraz otrzymania zaświadczenia o ukończonej formie doskonalenia jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia:

Zgłoszenie na kurs doskonalący

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach