Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Zapraszamy na warsztat metodyczny: Rola eksperymentu w ...

Zapraszamy na warsztat metodyczny: Rola eksperymentu w prowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczych

Zapraszamy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu pabianickiego, na warsztat metodyczny:  Rola eksperymentu w prowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczych15 marca 2018 godz. 14.00  – I  część, PODNiDM.

Cele:

  • Eksperyment w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • Zmiana podejściu do kształcenia przedmiotów przyrodniczych.
  • Przykładowe sposoby prowadzenia zajęć wykorzystujące metody badawcze

UWAGA    

Warunkiem udziału w szkoleniu oraz otrzymania zaświadczenia o ukończonej formie doskonalenia jest wcześniejsze przesłanie zgłoszenia (zakładka zgłoszenia on-line na stronie głównej PODNiDM lub mejlem albo faksem po pobraniu poniższych druków).

DRUKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie na warsztaty konferencje seminaria

Zgłoszenie na kurs doskonalący

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach