Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie doradztwa metodycznego.  Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM to temat skupiający od 3 lat doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów PODNiDM w Pabianicach. Celem jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela – doradcy metodycznego w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego i doradztwa przywarsztatowego nauczycieli i dyrektorów w Powiecie Pabianickim.


Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło, Zofia Szmidt

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych, w pracach której uczestniczy 12 osób. Uczestnicy wymieniają doświadczenia  w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Praca warsztatowa podczas spotkań stacjonarnych dotyczy głównie sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników sieci jest upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa. Miejscem spotkań sieci są PODNiDM Pabianice i Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach.
Koordynatorzy Sieci: Marzena Litman, Beata Jędrzejczyk, Artur Śniegucki

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie Edukacji Globalnej, której temat wiodący brzmi ” Edukacja Globalna w szkołach”. Celami pracy w ramach sieci są: uświadomienie istoty i zasad Edukacji Globalnej, poznanie celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz propagowanie różnych sposobów realizacji i wagi treści Edukacji Globalnej w szkołach. W ramach sieci odbywają się różne wydarzenia takie, jak: warsztaty metodyczne- konstruowanie zadań konkursowych, warsztaty terenowe– Gra Terenowa z udziałem uczniów, powiatowy konkurs „Przez lądy, morza i oceany… Półwysep Bałkański i Województwo Łódzkie”, konferencja – „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas” i inne.

Koordynatorzy Sieci: Zofia Szmidt, Agata Subczyńska

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach