Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok szkolny 2012/2013 – granty ŁKO oraz dotacja ...

Rok szkolny 2012/2013 – granty ŁKO oraz dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał dotację z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 29 110,00zł na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna i regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego” w wyniku realizacji, którego osiągnięto efekty:

1) ekologiczne tj. wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 1700 uczestników zadania,

2) rzeczowe w postaci:

  • przeprowadzenia 14 konkursów dla dzieci i młodzieży,
  • zorganizowania konferencji wyjazdowej na terenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  • zorganizowania szkoleniowej wycieczki ekologicznej do Przedborskiego Parku Krajobrazowego dla uczniów i nauczycieli,
  • przeprowadzenia warsztatów terenowych dla dyrektorów i nauczycieli na trasie Warszawa – Kampinoski Park  Narodowy,
  • wystawy fotograficznej.

 

W zadaniu udział wzięło 1648 uczniów z 131 szkół województwa łódzkiego, 106 nauczycieli, nagrodzono 210 uczestników.
Całkowity koszt realizacji zadania  31 251,00zł.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli tzw. grantów Łódzkiego Kuratora Oświaty zrealizował następujące szkolenia:

1. Szkolenia rad pedagogicznych:
-„Nowa podstawa programowa w praktyce szkolnej” – 22 rady pedagogiczne

2. Kursy doskonalące:
„Planowanie i realizacja zajęć przyrody w szkole ponadgimnazjalnej”
-„Kształtowanie umiejętności matematycznych uczniów”
-„Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki i przyrody na II etapie edukacyjnym”
-„Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej”
-„Projekt edukacyjny – sposób na interdyscyplinarność kształcenia”

W szkoleniach wzięło udział 702 nauczycieli.
Kwota uzyskanej dotacji to 37 515,00zł.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach