Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok szkolny 2011/2012 – dotacja WFOŚiGW w Łodz ...

Rok szkolny 2011/2012 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał dotację z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 29 000,00zł na dofinansowanie Zadania: „Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez PODN i DM w Pabianicach”
w wyniku realizacji którego osiągnięto efekty:

1) rzeczowy w postaci:

  • przeprowadzenia 9 konkursów ekologicznych wraz z nagrodzeniem laureatów;
  • zorganizowania: wycieczki ekologicznej, konferencji wyjazdowej oraz seminarium wyjazdowego;
- wydania 50 egz. „Biuletynu Metodycznego – edukacja ekologiczna i regionalna”
  • zakupu materiałów biurowych, papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji zadania

 

2) ekologiczny w postaci wzrostu poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenia postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko

 

Całkowity koszt realizacji zadania  32 970,00zł

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach