Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok szkolny 2010/2011 – dotacja WFOŚiGW w Łodz ...

Rok szkolny 2010/2011 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał z WFOŚiGW w Łodzi dotację do kwoty 10 250,00zł na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, realizowana poprzez wycieczki i konkursy, prowadzone przez PODNiDM w Pabianicach” w wyniku realizacji której osiągnięto efekty:

1) rzeczowy w postaci:

  • przeprowadzenia programu  dla około 120 dzieci, nauczycieli i dyrektorów a w tym: organizacji 7 konkursów i nagrodzenia ich laureatów, dwóch konferencji  wyjazdowych dla nauczycieli i dyrektorów oraz 1 wycieczki dla uczniów
  • wydania 50 kompletów kart pracy dla uczniów.

2) ekologiczny w postaci podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczestników zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania  12 800,00zł

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach