Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Odwołane zajęcia w czerwcu

Uprzejmie informujemy o odwołaniu następujących form doskonalenia:

1. Jak wykorzystać czas wolny do kształtowania postaw i zainteresowań zawodowych? z dnia 06.06.2017r.

2. Wychowanie fizyczne inaczej czyli o grach drużynowych mniej znanych. – warsztaty metodyczne z dnia 12.06.2017r.

3. Grajmy w palanta i kwadranta czyli o grach drużynowych rzadziej stosowanych– warsztat metodyczny z dnia 14.06.2017r.

 

Powrót

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM