Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Świadczenia emerytalne nauczycieli – szkolenie

W ramach współpracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych dla nauczycieli”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r.o godzinie 9.00 w PODNiDM w Pabianicach.

Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom zasad przyznawania świadczeń emerytalnych dedykowanych dla tej grupy zawodowej w tym również świadczeń kompensacyjnych.

Szkolenie poprowadzi pracownik z Inspektoratu ZUS  w Pabianicach.

 Czas trwania 3 godziny dydaktyczne.

Po szkoleniu zapraszamy również na indywidualne konsultacje, podczas których pracownik ZUS będzie służył pomocą oraz zaprezentuje możliwość rejestracji profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Platforma Usług Elektronicznych udostępnia on-line dane zapisane na kontach ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków, otrzymywania informacji o wystawieniu e-ZLA, przeglądu stanu rozliczeń czy wysyłania wniosków ramach programu „500+”. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS. Samo założenie konta trwa kilka minut (niezbędne do założenia profilu jest posiadanie dowodu osobistego oraz adres poczty e-mail).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 14.06.2017r.

Karta zgłoszenia

 

Powrót

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM