Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Zajęcia odwołane

Uprzejmie informujemy, że został odwołany warsztat metodyczny:

Narzędzia do tworzenia ćwiczeń i zadań interaktywnych (cz. I) – Hot Potatoes w dniu 16.05.2017 o godz. 16:00.

oraz kurs doskonalący:

Kurs na kierownika wypoczynku – kurs nadający uprawnienia – w dniach 18.05.; 19.05.; 22.05. 2017 o godz. 16-19

Informujemy również, że uległa zmianie data warsztatu metodycznego prowadzonego przez panią Dorotę Kraskę „Pokonywanie barier w komunikacji uczeń – nauczyciel.” z dnia 08.06.2017 na dzień 06.06.2017

Powrót

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM