Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Zmiany programowe – szkoleń ciąg dalszy

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, którzy jeszcze nie wzięli udziału w konferencjach przedmiotowych dotyczących nowej podstawy programowej. Najbliższe szkolenia odbędą się w dniach: 15.05 (poniedziałek) i 17.05 (środa) w Konstantynowie Łódzkim w Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Łódzkiej 5/7.
W dniu 15.05.2017
- edukacja wczesnoszkolna od godz. 16.00
- wychowanie przedszkolne od godz. 16.00
W dniu 17.05.2017
- język polski od godz. 16.00
- język obcy od godz. 17.00
- historia od godz. 16.00
- WOS od godz. 18.00
- muzyka od godz. 16.00
- przyroda od godz. 15.30
- geografia od godz. 17.00
- biologia od godz. 17.00
- doradztwo zawodowe od godz. 16.00
- wychowanie do życia w rodzinie od godz. 15.30
- chemia od godz. 17.00
- fizyka od godz. 16.00
- matematyka od godz. 16.00
- wychowanie fizyczne od godz. 16.00
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia.

 

Powrót

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM