Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Rola obserwacji, prostych eksperymentów i doświadczeń w nauczaniu …

Serdecznie zapraszamy na warsztaty metodyczne „Rola obserwacji, prostych eksperymentów i doświadczeń w nauczaniu – uczeniu się geografii, przyrody oraz innych przedmiotów przyrodniczych”, które odbędą się w dniu 23.05.2017r. w Szkole Podstawowej w Dłutowie,  ul. Główna 9 o godz.14.00.

Główny  cel  warsztatów:

  • propagowanie  praktycznej edukacji przyrodniczej i geograficznej uczniów, służącej podnoszeniu atrakcyjności kształcenia oraz motywowaniu uczniów do uczenia się przez obserwację i doświadczanie
  • uświadomienie obligatoryjności zajęć terenowych w edukacji przyrodniczej i geograficznej, zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej

Ramowy plan warsztatów:

1. Obserwacja doświadczeń prezentowanych przez uczniów i nauczycieli przyrody w Szkole Podstawowej w Dłutowie.

2. Zajęcia na ścieżce dydaktycznej „Wokół szkoły” i inne dobre praktyki kształcenia przyrodniczego

3. Przykłady wymagań z nowej pp przyrody i geografii w kontekście obligatoryjności stosowania praktycznych metod i form kształcenia

 Uprzejmie prosimy o zgłoszenia na warsztaty do dnia 12.05.2017r., celem przygotowania dla Państwa przydatnych materiałów dydaktycznych i metodycznych na zajęcia oraz zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu.

 Zofia Szmidt i Mariola Seliga

 

Powrót

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM