Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Kurs doskonalący 127 oraz konsultacje

15.03.2018 14:00

Kurs doskonalący 127 oraz konsultacje

Rola eksperymentu w prowadzeniu zajęć z przedmiotów przyrodniczych, warsztat metodyczny, godz. 14:00-18.30, PODNiDM ODWOŁANY

 Prowadzi: Doradca metodyczny fizyki

Cele:

 • Eksperyment w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Zmiana podejściu do kształcenia przedmiotów przyrodniczych.
 • Przykładowe sposoby prowadzenia zajęć wykorzystujące metody badawcze

 

Od stażysty do dyplomowanego – czyli awans zawodowy nauczycieli, Zofia Szmidt i Dorota Kraska, kurs, godz. 15.00-18.00, PODNiDM

Cele:

 • Poznanie przepisów prawa oświatowego przydatnych przy ubieganiu się o awans zawodowy.
 • Przygotowanie dokumentacji prezentującej dorobek zawodowy nauczyciela.
 • Przygotowanie się do egzaminu bądź rozmowy kwalifikacyjnej.

Treści:

 • Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym.
 • Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela mianowanego(ubiegającego

się o stopień dyplomowanego).

 • Prezentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego (ubiegającego się o awans na   mianowanego).
 • Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela stażysty.
 • Konsultacje indywidualne z własną dokumentacją.

Beata Jędrzejczyk, konsultacje, godz. 15.30-17.00, PODNiDM

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach