Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Sieć współpracy, warsztat – 74, 129, kurs ...

19.02.2018 13:00

Sieć współpracy, warsztat – 74, 129, kurs – 121 cz.3,

 

74 -Smartphone i inne multimedia jako sprzymierzeńcy języka obcego, 8h warsztat metodyczny, część 1, godz.15:00, PODNiDM

Prowadzi: Agata Subczyńska

Cel:

 • Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.

Treści:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

129 – Co wychowawca szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkolnictwie zawodowym?, 4h warsztat metodyczny, godz. 16:00, PODNiDM

Prowadzi: Agnieszka Kulpińska-Górska

Cel:

 • Promocja edukacji w ramach szkolnictwa zawodowego.

Treści:

 • Kształcenie zawodowe na różnych poziomach kształcenia.
 • Egzaminy zawodowe.
 • Kształcenie w systemach pozaszkolnych.
 • Samopoznanie podstawą wyboru kierunku kształcenia.

121 – Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela: uczenie się, a nie nauczanie, kurs doskonalący 20h, część 3, godz. 16:00, PODNiDM

Prowadzą:Dorota Kraska, Artur Śniegucki

Cele:

 • Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki.
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach.

Treści:

 • Techniki nauczania oraz metody aktywizujące.
 • Techniki uczenia się i zapamiętywania.
 • Style uczenia się, preferencje polisensoryczne.
 • Teoria inteligencji wielorakich.
 • Metody motywowania uczniów do nauki.

 

 

 

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach