Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Rozwijanie zainteresowań czytelniczych; Nowa podstawa ...

22.05.2019 16:00

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych; Nowa podstawa programowa z matematyki; Zielona szkoła- zajęcia terenowe

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, godz. 16.00, forma numer 2
Prowadzący- Beata Jędrzejczyk- nauczyciel i doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach, Marzena Litman- specjalista PODNiDM w Pabianicach, Artur Śniegucki -nauczyciel i doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach


Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkół ponadpodstawowych, godz. 15.30, forma numer 57
Prowadzący- Emilia Fraszka- Sobczyk- specjalista PODNiDM w Pabianicach
ZAJĘCIA ODWOŁANE


Zielona szkoła- zajęcia terenowe dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych, godz. 16.30, forma numer 18
Prowadzący- Piotr Winczewski- specjalista PODNiDM w Pabianicach
ZAJĘCIA ODWOŁANE

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach