Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Przepis na bezpieczną szkołę. Co zrobić, aby zwię ...

12.09.2019 11:00

Przepis na bezpieczną szkołę. Co zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w szkole?

Przepis na bezpieczną szkołę. Co zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów w szkole? , godz. 11.00, forma nr 146
Prowadzący: Małgorzata Biegajło, Joanna Streit-Wlaźlak, Dorota Lauer-Tomecka, eksperci zewnętrzni

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach