Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Praktyczne zastosowania matematyki; Nowa podstawa prog ...

15.05.2019 15:30

Praktyczne zastosowania matematyki; Nowa podstawa programowa z chemii; Różności z aktywności

Praktyczne zastosowania matematyki, godz. 15.30, forma numer 56
Prowadzący- Emilia Fraszka- Sobczyk- specjalista PODNiDM w Pabianicach
ZAJĘCIA ODWOŁANE


Nowa podstawa programowa z chemii dla szkół ponadpodstawowych, godz. 16.00, forma numer 65
Prowadzący- Barbara Staszewska- nauczyciel i doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach
ZAJĘCIA ODWOŁANE


Różności z aktywności- propozycje zajęć dla wychowawców świetlicy szkolnej, godz. 16.00, forma numer 164, III spotkanie
Prowadzący- Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna- specjalista PODNiDM w Pabianicach

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach