Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Kursy nr 69, 70, 87 i warsztat nr 18

21.03.2018 16:00

Kursy nr 69, 70, 87 i warsztat nr 18

Kurs języka angielskiego dla średnio-zaawansowanych (poziom B1) Kurs doskonalący, Agata Subczyńska, godz. 16.00-17.30, PODNiDM

Cel:

 • Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.

Treści:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom A2)  Kurs doskonalący, Agata Subczyńska, godz. 17.40-19.00

Cel:

 • Rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego.

Treści:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

 

Rozwiązywanie problemów w szkole z wykorzystaniem technik mediacyjnych, Anna Gmurowska, kurs, godz. 15.30-18.30, PODNiDM

Cele:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w szkole z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

Treści:

 • Podstawy prawne określające podejmowanie działań i technik mediacyjnych w rozwiązywaniu problemów w szkole. Stosowanie technik mediacyjnych w szkole
  w wymogi nowej podstawy programowej.
 • Źródła konfliktów i powstawania sytuacji problemowych. Diagnoza konfliktu. Sytuacje kryzysowe, osoba w kryzysie i cechy negocjacji kryzysowych. Przełamywanie oporu. Zarządzanie emocjami.
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. Osobowości i etyka mediatora.

Trema – wróg czy przyjaciel?, Magdalena Hudzieczek-Cieślar, godz. 17.00-19.00, PODNiDM

Cel:

 • Umiejętne panowanie nad tremą i wykorzystanie jej jako bodźca mobilizującego.

Treści:

 • Trema i jej rodzaje.
 • Objawy tremy.
 • „Tremotriki” czyli praktyczne ćwiczenia (scenki sytuacyjne) panowania nad tremą.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach