Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Kurs nr 98

14.03.2018 16:00

Kurs nr 98

Kurs języka angielskiego dla średnio-zaawansowanych (poziom B1) Kurs doskonalący, Agata Subczyńska, godz. 16.00-17.30 – ODWOŁANY

Cel:

 • Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.

Treści:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom A2)  Kurs doskonalący, Agata Subczyńska, godz. 17.40-19.00 – ODWOŁANY

Cel:

 • Rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego.

Treści:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

 

Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole. Kurs doskonalący, Bożena Bulzacka, godz. 16.00-18.15, PODNiDM

Cel:

 • Poznanie uwarunkowań funkcjonowania dzieci (uczniów) z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie.

Treści:

 • Niepełnosprawność intelektualna – wprowadzenie do tematu.
 • Modyfikacja zachowań.
 • Dokumentacja i jej wartość praktyczna w pracy z dzieckiem-uczniem.
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej. Metody pracy.

 

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach