Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Kurs doskonalący-2 cz.2, warsztat – 62, konsult ...

20.02.2018 15:00

Kurs doskonalący-2 cz.2, warsztat – 62, konsultacje – 99

2 – Programowanie w Scratch Junior – kurs doskonalący, cześć 2, godz. 16:00, PODNiDM

Prowadzi: Dorota Kraska

Cele:

  • Nabycie umiejętności programowania w językach wizualnych.
  • Poznanie rozwiązań metodycznych dotyczących nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

62 – Zastosowanie metody projektu na geografii i innych przedmiotach przyrodniczych, 4h warsztat metodyczny, PODNiDM Pabianice, godz. 15:00

Prowadzi: Zofia Szmidt

Cel:

  • Doskonalenie umiejętności pracy z uczniami metodami aktywizującymi, w szczególności- metodą projektu, zgodnie z zaleceniami nowej pp
  • Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach

99 – Kształcenie zawodowe po reformie, czyli co uczeń powinien wiedzieć o kształceniu zawodowym, konsultacje, godz. 14:30,
PODNiDM

Prowadzi: Eliza Matusiak

Cele:

  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
  • Przybliżenie, jak przebiega kształcenie zawodowe w szkołach (technikum zawodowe
    i szkoła branżowa I stopnia).

Treści:

  • Specyfika szkolnictwa zawodowego – kształcenie teoretyczne i praktyczne.
  • Zdobywanie kwalifikacji i egzaminy zawodowe, formy kształcenia zawodowego

 

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach