Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Kurs – 87, 2 część, konferencja 105

22.02.2018 12:00

Kurs – 87, 2 część, konferencja 105

87 –Rozwiązywanie problemów w szkole z wykorzystaniem technik mediacyjnych, kurs doskonalący, część  2, godz. 15:30, PODNiDM

Prowadzi: Anna Gmurowska

Cele:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w szkole
  z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

Treści:

 • Podstawy prawne określające podejmowanie działań i technik mediacyjnych
  w rozwiązywaniu problemów w szkole. Stosowanie technik mediacyjnych w szkole
  w wymogi nowej podstawy programowej.
 • Źródła konfliktów i powstawania sytuacji problemowych. Diagnoza konfliktu. Sytuacje kryzysowe, osoba w kryzysie i cechy negocjacji kryzysowych. Przełamywanie oporu. Zarządzanie emocjami.
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. Osobowości i etyka mediatora.
 • Organizowanie warsztatu pracy. Algorytm etapów mediacji.
 • Narzędzia pracy mediatora i techniki prowadzenia mediacji.

105 – Zmiany w prawie oświatowym, które weszły z dniem 1 stycznia, konferencja cykliczna, godz. 12:00. PODNiDM

Prowadzą: Małgorzata Biegajło, dr Marzenna Majchrzak

Cel:

 • zapoznawanie kadry kierowniczej oświaty z najnowszymi zmianami w przepisach prawa i ich interpretacją

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach