Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Kurs 69 i 70

18.04.2018 16:00

Kurs 69 i 70

Kurs języka angielskiego dla średnio-zaawansowanych (poziom B1) Kurs doskonalący, Agata Subczyńska, godz. 16.00-17.30, PODNiDM

Cel:

  • Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.

Treści:

  • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
  • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
  • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
  • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom A2)  Kurs doskonalący, Agata Subczyńska, godz. 17.40-19.00

Cel:

  • Rozwijanie kompetencji językowych z języka angielskiego.

Treści:

  • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
  • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
  • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
  • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach