Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Kurs – 69, 70; warsztaty metodyczne – 16

21.02.2018 15:00

Kurs – 69, 70; warsztaty metodyczne – 16

69 –  Kurs języka angielskiego dla średnio-zaawansowanych (poziom B1), kurs doskonalący,  godz. 17:40, PODNiDM

Prowadząca: Agata Subczyńska

Cel:

 • Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.

Treści:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych

70 – Kurs języka angielskiego dla średnio-zaawansowanych (poziom B1), kurs doskonalący,  godz. 16:00,  PODNiDM

Prowadząca: Agata Subczyńska

Cel:

 • Rozwijanie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego.

Treści:

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych.
 • Poznawanie słownictwa na wybrane tematy oraz rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchania – mówienia – czytania – pisania).
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim oraz stosowania narzędzi TIK w poznawaniu języka.
 • Zdobywanie szerokiej wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

16 – Karnawał muzyki poważnej w tańcu, ruchu i śpiewie, warsztat metodyczny, godz. 15:00 – 1 grupa, godz. 17:00 – 2 grupa,

PODNiDM

Prowadzi: Magdalena Hudzieczek – Cieślar

Cel:            

 • Zajęcia muzyczne dla dzieci z wykorzystaniem połączonych metod Orffa, Kodaly’a, Delcroze’a, Strasuss, Labana, Sherborne.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach