Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Konsultacje, warsztaty nr 52 i 92

17.04.2018 13:00

Konsultacje, warsztaty nr 52 i 92

Zofia Szmidt, konsultacje, godz. 13:00-15:30, PODNiDM

Małgorzata Biegajło, konsultacje, godz. 14:00-15:30, PODNiDM

 

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki, Dorota Kraska, godz. 16.00-19.00, PODNiDM

Cele:

 • Nabycie umiejętności diagnozowania uczniów zdolnych na lekcjach matematyki.
 • Nabycie umiejętności doboru metod i form pracy z uczniem zdolnym.
 • Podniesienie jakości kształcenia matematyki w szkołach.

Treści:

 • Uczeń uzdolniony, zdolny, geniusz.
 • Sposoby pracy z uczniem zdolnym.
 • Przegląd dostępnych publikacji wspomagających pracę z uczniem zdolnym.

 

Modyfikacja i ewaluacja działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole, Małgorzata Biegajło, Jadwiga Wysocka, godz. 14.00-17.00, PODNiDM

Cele:

 • Poznanie standardów w procesie ewaluacji
 • Zapoznanie z etapami i narzędziami procesu ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych
 • Poznanie istoty i sposobów modyfikowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Treści:

 • Omówienie krok po kroku procesu ewaluacji osiągnięcia celów, wyników i działań wychowawczych oraz profilaktycznych w szkole
 • Analiza krok po kroku procesu modyfikacji programu wychowawczo – profilaktycznego
 • Cykliczność działań w środowisku szkolnym

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach