Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Konsultacje, kursy nr 121 i 127

13.03.2018 13:00

Konsultacje, kursy nr 121 i 127

Zofia Szmidt, konsultacje, godz. 13.00-15.30, PODNiDM

Małgorzata Biegajło, konsultacje, 14.00-15.30, PODNiDM

Eliza Matusiak, konsultacje, 14.30-16.00, PODNiDM

Od stażysty do dyplomowanego – czyli awans zawodowy nauczycieli, Zofia Szmidt, Dorota Kraska, godz. 15.00-18.00, PODNiDM

Cele:

 • Poznanie przepisów prawa oświatowego przydatnych przy ubieganiu się o awans zawodowy.
 • Przygotowanie dokumentacji prezentującej dorobek zawodowy nauczyciela.
 • Przygotowanie się do egzaminu bądź rozmowy kwalifikacyjnej.

Treści:

 • Przepisy prawa oświatowego w awansie zawodowym.
 • Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela mianowanego(ubiegającego

się o stopień dyplomowanego).

 • Prezentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego (ubiegającego się o awans na   mianowanego).
 • Dokumentacja i rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela stażysty.
 • Konsultacje indywidualne z własną dokumentacją.

Warsztat pracy dydaktycznej współczesnego nauczyciela: uczenie się, a nie nauczanie, Dorota Kraska i Artur Śniegucki, godz. 16.00-19.00, PODNiDM

Cele:

 • Zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki.
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach.

Treści:

 • Techniki nauczania oraz metody aktywizujące.
 • Techniki uczenia się i zapamiętywania.
 • Style uczenia się, preferencje polisensoryczne.
 • Teoria inteligencji wielorakich.
 • Metody motywowania uczniów do nauki.

 

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach