Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Konsultacje, III Forum Liderów Edukacji

19.04.2018 10:00

Konsultacje, III Forum Liderów Edukacji

Beata Jędrzejczyk, konsultacje, godz. 15.30-17.00, PODNiDM

 

III FORUM LIDERÓW EDUKACJI POWIATU PABIANICKIEGO „Jak   skutecznie  zadbać  o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie?, godz. 10.00-13.00, MOK w Pabianicach

 Cele

  • Wzmocnienie realizacji priorytetu MEN na rok szkolny 2017/2018 pt. „Bezpieczeństwo
    w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” w szkołach
    i w placówkach oświatowych na terenie powiatu pabianickiego.
  • Wypracowanie propozycji skutecznych działań profilaktycznych oraz interwencyjnych związanych z agresją elektroniczną i cyberprzemocą w szkole.
  • Wzmocnienie współpracy szkół i placówek oświatowych z policją i strażą miejską.

Treści:

  • Co musimy wiedzieć, żeby skutecznie prowadzić działania profilaktyczne wobec agresji elektronicznej i cyberprzemocy?  cz. 1 i 2  dr Jacek Pyżalski
  • Szkolny system reagowania na cyberprzemocmł. asp. Aleksandra Białkowska – Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach oraz  insp. Paweł Zysk  – Straż Miejska w Pabianicach
  • Jak sensownie prowadzić edukację medialną?  – warsztat  dr Jacek Pyżalski                                                                                  

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach