Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Konsultacje i sieć współpracy

23.04.2018 13:00

Konsultacje i sieć współpracy

Dorota Kraska, konsultacje, godz. 13.00-16.00, PODNiDM

 

Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM – kontynuacja, sieć współpracy, Małgorzata Biegajło, Zofia Szmidt, godz. 13.00, PODNiDM

Cel:

 • Wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela – doradcy metodycznego, konsultanta

i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.

Treści:.

 • Wdrażanie głównych kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Wymagania stawiane wobec szkół i placówek- analiza wyników ewaluacji zewnętrznej.
 • Realizacja nowej podstawy programowej.
 • Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania i wychowania.
 • Diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizacja procesu nauczania.
 • Przykłady dobrych praktyk z zakresu skutecznej komunikacji.
 • Przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewn.
 • Budowanie i wdrażanie programów naprawczych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby szkoły/placówki.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, sieć współpracy, Marzena Litman, Beata Jędrzejczyk, Artur Śniegucki, godz. 16.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach

 Cel:

 • Wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Treści:

 • Sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach