Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Konsultacje

20.04.2018 13:00

Konsultacje

Zofia Szmidt, konsultacje, godz. 13.00-15.30, PODNiDM

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach