Jesteś tutaj: strona główna  »     »   Awans zawodowy nauczyciela mianowanego (ubiegającego ...

20.09.2019 00:00

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego (ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego)

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego (ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego), godz. 15.00,  forma nr 164
Prowadzący: prof. Teresa Janicka-Panek

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach