Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego

Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego

więcej

„Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”

Global Training Centre Sp. z o. o. jako LIDER i Powiat Pabianicki jako PARTNER rozpoczęli realizację projektu pt.: „DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO” w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” PO KL, współfinansowanego z EFS, dla którego  Urząd Marszałkowski w Łodzi jest IP2. Wartość projektu -  565 829,08 zł, z […]

więcej

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I

Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego – etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II.6 Ochrona powietrza Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego […]

więcej

„Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów”

W latach 2010 – 2011 zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego „Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów”, w ramach którego odbyły się następujące szkolenia: – kurs języka angielskiego, którym objęto 36 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego, – szkolenie z zakresu ”Emisji i higieny głosu”, […]

więcej

Strona 1 z 11

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM